lördag 11 oktober 2008

Öringlek i Gullspångsälven


Här leker Öringar med släktdrag från den gamla Gullspångsöringen?
Vi såg fiskar med klippt fettfena och hel fena leka tillsammans.
Fiskeriverket borde åka hit på studieresa.
Möjligen bör en tydlig skylt sättas före trappan.
Endast fisk med fettfena tillåts passera trappan.

Inga kommentarer: