torsdag 31 december 2009

Gott Nytt År !

måndag 21 december 2009

söndag 20 december 2009

Baggerud fredag 18 dec

På lördagen var denna is borta

lördag 19 december 2009

Jullaxen 2009 slut


Vi hade ingen lycka denna dag, 1 retur

Jullaxen 2009


Härlig morgon, rent på is i rampen, mysstämning med massor av marsaller.

På väg till Jul laxenfredag 18 december 2009

fredag 11 december 2009

Baggerud


62cm

En händelserik dag med 10 drillade fiskar, 4 av dem var icke godkännda, ett antal som hoppade och släppte efter drillning.
En fisk med hem.
Uppskattar man att drilla lax som hoppar som galningar och rusar är fisket bra nu!
Är man ute efter att fylla frysen bör man invänta bättre tider.

söndag 6 december 2009

Hummerfiske


Kompisar var till Väderöarna 1a advent och fiskade krabba och hummer.
Största Hummern vägde 3.7kg och var 68cm lång.

lördag 5 december 2009

Hällekis


Fiskade i kinneviken i dag. 1 öring under mått, 1 stor lax som hoppade sig lös. Vi önskar alla som stannar för tävling i morgon skitfiske !

fredag 4 december 2009

Baggerud


Då det blåste väl mycket i Hällekis i morse åkte vi till Baggerud i stället, efter 3 laxar orkade inte Ari mer, vi åker troligen ner till Hällekis i kväll.

På väg till LMCmåndag 30 november 2009

I dag är vädret sämre


Men fisket är ok.

Baggerud, hittade några fläckar med fisk som vi gnuggade.
7 drillade fiskar
1 godkänd Öring med hem.
2 heltokiga laxar som hoppade vilt bjöd Uffe på en riktigt kul fight.
Resterande fiskar var för korta.
Bäst var oblyat, Tomic och Bomber Sal 25.

Tack för en trevlig dag på sjön Uffe.

söndag 29 november 2009

Nappar bra!


Det är gott om lax i storleken 50-55cm vi har släppt tillbaka 4st. En lax med fettfena på ca 6kg bjöd på höga hopp och kul fight, samt några som släppt efter en stund.

Öring


62cm lekfisk, returnerad. Har returnerat 1 lax ca 55cm. 8grader i vattnet, sol och vindstilla underbart att vara på sjön.

fredag 27 november 2009

Fortum har tillgång till de 175 000 smolt

Tilllägg till föregående inlägg:
Fortum har tillgång till de 175 000 smolt som krävs för vattendomen 2010.
Källa:
Vattenvårdsenheten/Länsstyrelsen Västra Götaland

Satsning på ökad smoltkvalitet och förbättrad överlevnad

Satsning på ökad smoltkvalitet och förbättrad överlevnad

Under senare år har en försämrad återfångst av utsatt laxsmolt uppmärksammats av både allmänhet, näring och myndigheter i Vänern och Vättern. I samband med detta har diverse rykten florerat vilka ibland varit sanna men tyvärr ibland också direkt felaktiga. Detta är mycket olyckligt då det i nuläget krävs att alla parter gemensamt bidrar för att komma tillrätta med problemet. Länsstyrelserna kommer därför att informera om det pågående arbetet nästkommande helg i samband med två trollingtävlingar, Lorents Marin Cup i Vänern och Laxcup Suzuki i Vättern.

Nedan följer dock en kortare uppdatering om var arbetet befinner sig idag.

Längre tillbaks i tiden har Fiskeriverket i samarbete med Länsstyrelserna och Karlstads Universitet utfört ett antal undersökningar för att bl.a. studera mellanårsvariationen i utsättningarna samt utvärderat märkningarna i Vättern. För att i nuläget komma tillrätta med problemet har ett samarbete mellan fiskodlarna och berörda länsstyrelser initierats. Arbetet har så långt fokuserat på att genomlysa de olika verksamheterna för att identifiera vilka problem som orsakat tillbakagången.

Ur ett odlingsperspektiv kan man konstatera att det sedan 1960-talet troligen skett en ökning av antalet tillväxtdagar p.g.a. högre temperatur (en sammanställning visar på en ökning med 42 dagar per år). Parallellt med en förhöjd temperatur har även kvaliteten på fodret ökat. Det verkar rimligt att anta att detta ligger bakom en ökning av laxens tillväxt, vilket i sin tur då leder till tidigare smoltifiering. Konsekvensen av ovanstående blir att fisken är klar för ett liv i sjön tidigare än förr. I höstas prövades därför en försöksutsättning med tvåsomrig fisk under hösten, istället för som traditionellt, efterföljande vår.
I ett annat försök, vilket redan genomförts på Sävenfors fiskodling, har laxen motionerats för att vara bättre anpassad till ett liv i sjön. En positiv bieffekt av motionen var att aggressionen minskade vilket manifesterades genom en kraftigt förbättrad fenkvalite. Samma fisk uppvisade också en väsentligt bättre överlevnad vid en kvalitetskontroll i samband med utsättningar under hösten 2009 i Vättern.

För att ytterligare se på hur smoltens kondition påverkar överlevnaden har Fortum sponsrat ett forskningsprojekt vid Karlstads Universitet som bl.a ser på hur olika foders energiinnehåll och olika utfodringsregimer påverkar vandringsinstinkt och överlevnad hos smolten.

Länsstyrelserna i form av tillsynsmyndighet har också implementerat en utökad protokollföring hos odlarna för att bättre kunna utvärdera olika effekter av odlingsmiljön. Länsstyrelserna kontrollerar numer också fysiskt den fisk som skall sättas ut ca. en gång per månad. Detta ger bl.a. kunskap som behövs för att kunna optimera utsättningarna d.v.s. få ut fisken i rätt tid i förhållande till smoltifieringsgrad och uppnå en maximal kvalite.

Exempel på några av de åtgärder som planeras genomföras under 2010 är bl.a. att sätta ut fisk både under vår och höst för att se på huruvida de skiljer sig åt i överlevnad. En andel av fisken som skall sättas ut kommer att märkas med antingen Carlinmärken eller Floytags för att dels, se vilken av åldersgrupperna som har bäst överlevnad, dels för att se vilken märkestyp som fungerar bäst. Försöken med motionering av smolten kommer också att fortsätta och optimeras.

Ur ett förvaltningperspektiv kan man konstatera att återfångststatistiken, vilken bygger på att märkt fisk återfångas och återrapporteras, fungerat dåligt i Vänern. Detta utgör idag ett reellt problem då det är svårt att identifiera problemen i brist på tillförlitlig statistik. Om bristen på rapporterade märken beror på en ökad dödlighet hos märkt fisk kontra omärkt eller om det finns ett mörkertal bestående av fångade fiskar som inte inrapporterats är idag oklart.

Sammanfattningsvis bör man dock notera att för att kunna utvärdera ovanstående åtgärder måste märkesrapporteringen fungera. Utan den uteblir det faktaunderlag som behövs för att kunna optimera framtida utsättningar. Idag är det enkelt att rapportera in märkt fisk då man kan gå in på Fiskeriverkets hemsida och där fylla i ett formulär med den data som önskas, se länk.

Här kan brevet läsas på Länsstyrelsens sida


Länsstyrelserna runt Vänern och Vättern

onsdag 25 november 2009

Startlista Jullaxen 2009

1. Team Fettfena/Falkon
2. Team Holen/Tallkotte
3. Team Whisky
4. Team Full Frys
5. Fiskeguiden i Värmland AB
6. Team No shit on the dragon
7. Team Svartå
8. Team Trooper/Kimma
9. Team Kingsize
10. Team Borgs Motor
11. Team Duo
12. Team Axelsson / BOFAB
13. Team Berras Berra Mård & Robban Andén
14. Team Vidarssafir
15. Team Hökens Trollingcharter
16. Team Rini
17. Team Sportfiske Akademin Forshaga
18. Team Sportfiske guide Patrik Lindström
19. Team Eka
20. Team Kilsviken
21. Team Arto
22. Team Mr cap/joto
23. Team Maja
24. Team Pike 2000 Örebro
25. Team Double Trouble
26. Team Rolls-Royce
27. Team Lersten
28. Team ABU-trolling
29. Team Gigant
30. Team gladiator
31. Team Vidars Degerfors
32. Team T.O.P.P
33. Team Gösan
34. Team JK
35.

Efter noga övervägande har det beslutats att det är fullt på startlistan när det är 35. Alltså finns det en plats kvar, först till kvarn gäller. Vi blir 35 st startande team. Det har varit ett otroligt drag i år runt jullaxen. Jätte kul!!!
Det kommer att finnas en reservlista att boka upp sig på, om intresse finns.

Hälsningar Janne Atterlöf/ Team Fettfena
Klara sponsorer:
Berras sportfiske Gävle/
Jaktia Örebro/
Vidars Fiske o. Kläder/
CWC /
VK finland/
Wildwater
Baggerud
Sporting Örebro

måndag 23 november 2009

Annmälda Team Till Jullaxen 2009

1. Team fettfena/Falkon
2. Team No shit on the dragon
3. Team Svartå
4. Team Trooper/Kimma
5. Team Kingsize
6. Team Borgs Motor
7. Team Duo
8. Team Axelsson / BOFAB
9. Team Berras Berra Mårdh / Robban Anden
10. Team vidarssafir
11. Team Hökens Trollingcharter
12. Team Rini
13. Team SportfiskeAkademin Forshaga
14. Team Sportfiske guide Patrik Lindström
15. Team Eka
16. Team kilsviken
17. Team Arto
18. Team Mr cap/joto
19. Team Maja
20. Team Pike 2000 Örebro
21. TEAM DOUBLE TROUBLE
22. Team Rolls-Royce
23. Team Lersten
24. Team abu-trolling
25. Team Gigant


Klara sponsorer.. Berrassportfiske Gävle/ Jaktia Örebro/Vidars Fiske o. Kläder/CWC /VK finland/Wildwater& Baggerud Fler kommer snart

torsdag 12 november 2009

Inbjudan till Jullaxen 2009

Jul Laxen 2009! Nu är det dax för fjärde jullaxen.
Tidigare vinnare:
2006 Borgs motor
2007 Pill o Pull
2008 Sportfiske Akademin Forshaga
-Tid: lördagen 19 december/alternativ tävlingsdag om vindarna krånglar. Tävlingsledningen avgör blir sön 20 decmber.
-Plats: Baggerud
-Kostnad: 350 kr/båt. Läggs i brevlådan vid bommen,
märkt med teamnamn, Jullaxen 2009 samt ett mobilnummer
-OBS! Separat brevlåda för rampavgift!!!!
-Anmälan: pga stort intresse måste vi ha ett tak på ca 40 st båtar.
Anmälan sker genom email till fettfena@hotmail.com
med team namn och kontaktperson samt mobilnr
-Tillåtet att tävla ensam
-FRI start på morgonen fiske fram till 15.00 då ska spöna vara uppe
-VHF radiotrafik sker på kanal 72 PR radio på kanal 10
-Invägning: 15.30 (vid många startande senareläggs ev.
Invägning, så att alla hinner få upp båtarna)
-Fiskeregler för Vänern och STM gäller.
Tävlingsledning med ett antal teamrepresentanter (som sammankallas vid eventuella
diskussioner/problem).
-Det kommer att vara NOLL-tollerans på alkohol på sjön under tävlingen
TÄVLINGEN SKER PÅ EGET ANSVAR!
-Pris: Varje team får väga in max en st lax/öring
Störst/tyngst lax eller öring vinner.
Även 2:a, 3:e pris
Vinnaren kammar hem kontantpotten, minus 20 % som doneras till "Laxfond Vänern eller
Insättningen redovisas på ett antal bloggar Övriga priser återkommer jag om.
Ej helt klart med sponsorer ännu.
Övernattning på campen i Baggerud: Kontakta Ingemar Johansson 0551- 400 29./eller
Wildwater Bokningar tas emot av Wildwaterguiderna på telefon eller via mail
info@wildwater.se.
Det vore trevligt om så många som möjligt kom på fredagen.
Käka lite, snacka fiske i goda
"konkurrenters" sällskap.. Vi utgår från eget ansvar och respekt för varandra!
Det finns ju som alla vet bara en ramp i Baggerud, och vi kommer att lysa upp med
marschaler och eld, för att underlätta upptagande och i sättande av båtarna.
Det vore önskvärt om ni som team kan rigga upp på planen uppe vid campingen
MVH janne atterlöf/team fettfena 0196117279/0768797900 /fettfena@hotmail.com
best regards Janne Atterlof

onsdag 11 november 2009

Jullaxen 2009

Blir av den 19 december
Mera info kommer senare.

www.baggerud.se
Här finns information om boende.

Jullaxen 2009

Blir av den 19 december
Mera info kommer senare.

torsdag 29 oktober 2009

Lennart Börjeson Team XL fångade sin andra 12 kg lax i Vänern 2009Lennart Börjeson Team XL fångade sin andra 12 kg lax i Vänern 2009.
Den förra tog han på Olovs grund 2009-04-10, 12kg prick.

Han har nu den 3e största spöfångade Laxen i Vänern.
Och den 10e största.

Lennart Börjeson och Conny Björk är dom enda som
fångat 2st över 12kg.

Storfiske registrerade fiskar Vänern

1 Insjölax 13,920 Petter Larsson Värmlandssjön 2007-12-17

2 Insjölax 12,600 Rolf Gustavsson Kilsudde 2006-04-11

3 Insjölax 12,520 Lennart Börjeson Bassängen/Dalbosjön 2009-10-28

4 Insjölax 12,460 Conny Björk Kristinehamn 1997-11-15

5 Insjölax 12,450 Kjell-Reidar Johansen Kilsudde 2006-04-19

6 Insjölax 12,400 Tomas Gustén Brommö 2006-04-16

7 Insjölax 12,200 Ove Thorwold 2006-07-29

8 Insjölax 12,140 Tommy Appelgren Åmål Västra Götaland 2007-12-16

9 Insjölax 12,030 Johan Cederborg Åmål 2008-11-14

10 Insjölax 12,000 Lennart Börjeson Olovs grund 2009-04-10

11 Insjölax 12,000 Conny Björk Kristinehamn 2007-10-25

onsdag 28 oktober 2009

Nätflagga


Syns tydligt på radarn

Radar overlay


Nu fungerar Radar overlay

söndag 25 oktober 2009

Laxen leker i forsen

I 85 år var fåran nedströms kraftverket i Gullspång ett dött stendike.
Nu är Gullspångsforsen återställd.
Lax och öring hittade genast hem till forna tiders lek- och uppväxtområden.
Just nu är laxleken i full gång – och har blivit rena folknöjet i Gullspång.
Läs hela rtikeln i NWT.

Bilder tagna av Tapani Hoppa

söndag 18 oktober 2009

NM Resultat Sunnanåträffen 2009

Antal Tot. vikt Poäng
Plats Teamnamn Postadress 18-okt 18-okt 18-okt

1 Bamse XXL Säffle 2 13,36 173,6
2 Dalton Vänersborg 3 9,35 153,5
3 Extreme Skövde 2 11,31 153,1
4 Trassel Frändefors 2 8,82 128,2
5 Camyti/Suzuki Sölvesborg 2 8,08 120,8
6 Pondus Årjäng 1 9,94 119,4
7 Berggren Trolhättan 2 7,89 118,9
8 Brutalböj Mellerud 1 9,58 115,8
9 Flipper Vargön 2 7,18 111,8
10 Backa Dals-Rostock 2 7,07 110,7
11 Bull Dalskog 2 6,83 108,3
12 ABU Trolling Karlskoga 1 8,29 102,9
13 Rookie Hallsberg 1 7,63 96,3
14 Munken Munkedal 1 7,62 96,2
15 Taxi Åmål Åmål 1 7,50 95,0
16 A-Team Råholt 1 6,92 89,2
17 LM Romelanda 1 5,74 77,4
18 Nolin Mellerud 1 4,49 64,9
19 Basse 007 Mellerud 1 4,45 64,5
20 Full Rigged Åsensbruk 1 4,12 61,2
21 Fredrik Vänersborg 1 3,80 58,0
22 Stabunissarna Vargön 1 3,33 53,3
23 PM Fishing Vendelsö 1 3,33 53,3
24 Bertan Tibro 1 3,14 51,4
25 Tvålkoppen Brålanda 1 2,97 49,7

Antal fisk 18 Okt 35
Antal Kg 18 Okt 172,74
Medelvikt i kg 4,94


Största fiskar:

1. Lax 9.940 kg Pondus Magnus Gustafsson Årjäng

2. Lax 9.620 Bamse XXL Hans Liljeholm Säffle

3. Lax 9.580 Brutalböj Peter Jocobsen Mellerud

4. Lax 8.290 ABU Trolling Ari Heikkinen Karlskoga

5. Lax 8.170 Extreme Ove Johansson Skövde

Sunnanå 1a fisken


Tog på utlägg av första spö djuprigg

onsdag 14 oktober 2009

Öring och Lax leker i Gullspångsälven

Spola fram 45sec det är lite gammalt skräp som kommit med. Jag har skaffat ett filter till kameran så man kan se ner genom vattnet. Ska försöka hinna ner och filma i kväll. I morgon åker vi till Mellerud för trolling i 4 dagar.
Filmen finns på Youtube klicka här

Virus varning!

Jag har fått min dator återställd efter ett elakt virus.
Får du ett mail med ämne: DHL Tracking Number 8AHQ9OVH

Hello!

The courier company was not able to deliver your parcel by your address.

You may pickup the parcel at our post office personaly.

The shipping label is attached to this e-mail.
Please print this label to get this package at our post office.


Thank you for attention.
DHL Global Forwarding Services.


Klicka inte på bifogad "följesedel"delita mailet.

Här finns info från DHL att läsa

torsdag 17 september 2009

Laxen & Öringen leker


Nu är laxen & öringen igång med lekenvandringen i Gullspångsälven.
Inget är som det ska vara, dom första fiskarna kom för flera veckor sedan.
Det är fenklippt och oklipt fisk av både lax & öring som hoppar i älven.
Vissa dagar har man räknat till 70 fisk på 1,5h.
I dag på eftermiddagen var det ett fåtal som visade sig.
Många "rutinerade" besökare som är där dagligen säger att om 1-2 veckor är den riktiga leken i gång. Nu kommer dom upp till dammen och vänder åter ner i älven då vattnet är för varmt för lek. Ett skådespel som är väl värt ett besök.
Jag kommer att rapportera på min blogg då fisken är i gång och leker.

fredag 11 september 2009

Vättern röding 4,4kgDanne Roxhed. Utanför hargeberget . Röding 4,4kg

lördag 5 september 2009

söndag 30 augusti 2009

tisdag 18 augusti 2009

Sätt dom gamla i fängelse

Sätt dom gamla i fängelse
Töm fängelserna och långvårdsavdelningarna.
Låt åldringarna bo i fängelserna, där de får tillsyn och omvårdnad hela dygnet, raster utflykter, terapi och betalt jobb.
Dom serveras näringsrik kost, som kostar tio gånger mer än den mat våra skolbarn får i skolan.
Det finns TV på rummet, sex-rum och framför allt är allting gratis.
Inget dras på pensionen.

Låt fångarna i stället inta långvårdsplatserna.
Kl. 16 dras persiennerna ned för natten.
Dom får bo två eller fyra personer i varje rum.
Inga gemensamhetsutrymmen, indragen efterrätt.
Vill dom ha kaffe får dom betala detta med egna medel.
Hyran dras på deras blivande pension eller besparingar.
Vid rymning fördubblas strafftiden.
På detta vis kommer Sverige att inom kort halvera antalet fångar.
För vem vill göra något brottsligt och riskera en sådan behandling ?

måndag 17 augusti 2009

Vättern levererar


Sanslöst bra fiske denna helg.
Vi har aldrig varit med om så välfyllda mjärdar.

fredag 24 juli 2009

Gös fiske


Mor ville ha gös, 2 st mindre fiskar.

torsdag 16 juli 2009

Film från Storsjötrollingen 2009.

Film från Storsjötrollingen 2009. Christer drillar kanadaröding,,,,

onsdag 15 juli 2009

Fångsterna av lax i Vänern minskar


Artikeln hämtad från KARLSKOGA TIDNING 2009-07-14

lördag 4 juli 2009

Störsjötrollingen 2009


1a Team Strike Pro. 2a Team Galten, 3a Team Andersson Omberg

fredag 3 juli 2009

DammånDammån


Badstu med bad i Dammån efter trollingen

Storsjötrollingen


1 dagen fångades 38 fiskar av 62 båtar. Största fisk Kanadaröding 7,3kg. Klar blå himmel och vind stilla, 18grader i vattnet. Vi fångade 3st Öringar 40-49cm, godkänd fisk ska vara över 53cm. Dag 2 har startat bättre nu har vi godkänd fisk i båten.

onsdag 1 juli 2009

Storsjötrollingen


Tony och Christer gästar i dag, gott väder och många napp

måndag 29 juni 2009

Havsfiske Flatanger/Norge


Johan tog den största 14kg

söndag 28 juni 2009

Storsjön trollingen


Nu ligger båten vid bryggan i Storjön. Vi åker vidare för att fiska i Norge vid Flatanger

fredag 19 juni 2009

Bredbandsradar i kanal med prick

Bredbandsradar i kanal med prick, otroligt tydlig, när vi passerat pricken kommer den bakom båten.

onsdag 10 juni 2009

Storfiskeregistret uppdaterat

298 st Insjööring från Vänern, 13 st fångade 2009
197 st Insjölax från Vänern, 28 st fångade 2009

298 st Insjööring från Vänern, 55 st fångade 2008
197 st Insjölax från Vänern, 60 st fångade 2008

298 st Insjööring från Vänern, 26 st fångade 2007
197 st Insjölax från Vänern, 30 st fångade 2007

298 st Insjööring från Vänern, 20 st fångade 2006
197 st Insjölax från Vänern, 29 st fångade 2006

tisdag 9 juni 2009

Mer lax i Vättern

Nu har Mer lax i Vättern nya hemsida sett dagens ljus. Sidan kommer bla innehålla en nyhetsblogg och den kommer att uppdateras med tex nyheter om laxfisket/isättningar i Vättern. Dessutom kommer det inom snar framtid finnas ett forum där man skicka in fiskerapporter, läsa och skriva inlägg i forumet.
Forumet är endast tillgängligt för de som betalat in till Mer Lax i Vättern 2009.

Besök sidan genom att klicka på loggan och framför allt var med och bidra
Till er andra bloggare ute i landet sprid denna information vidare.

Citat från Morgan Lewins blogg
Med tanke på vad vi bränner på båtar, elektronik, utrustning, beten och inte minst bensin så är 300:- inte mycket. För vad ska vi med alla prylar till om det inte finns någon fisk att fånga...

måndag 8 juni 2009

Singö


Uffe med dagens största