fredag 27 november 2009

Fortum har tillgång till de 175 000 smolt

Tilllägg till föregående inlägg:
Fortum har tillgång till de 175 000 smolt som krävs för vattendomen 2010.
Källa:
Vattenvårdsenheten/Länsstyrelsen Västra Götaland

Inga kommentarer: