tisdag 17 januari 2012

Fiskeregler för Vättern

Hörde på VHF och läste en del bloggar där mått på Röding misstolkats.
Många skiver också om ett betydligt högre antal fångade Rödingar än tillåtet.

Här finns reglerna som gäller att läsa, klicka på denna text rad.

Fångstbegränsning per person och dygn om tre fiskar av arterna röding, öring eller lax och av dessa får högst två fiskar vara rödingar.

MINIMIMÅTT
Enligt lag gäller: öring 50 cm, röding 50, lax 60 cm.

Endast en krok per bete.
Kroken får vara enkel-, dubbel- eller trekrok.

Skitfiske på er !

Inga kommentarer: