torsdag 26 april 2012

Singö fisket i fara

MARINEN. EXPERTHJÄLP Skärgårdshavets marinkommando kallas in för att röja kring vrakplatsen.

Ubåt S-2 töms på explosiva varor

Publicerad: 24/04/2012 07:00
Lokalt Nu ska de explosiva varor som finns kvar i den ryska ubåten S-2 bärgas.
Området spärras av under vecka 19–22 då Skärgårdshavets marinkommando röjer bort gammal kanonammunition och minor.

I januari 1940 sjönk den ryska ubåten S-2 i Ålands hav strax utanför fyren Märket. Sedan dess har även de explosiva varor som fanns ombord legat på havsbotten. Hösten 2011 kartlade man området genom ett samarbete mellan Ålands polismyndighet och Skärgårdshavets marinkommando.
Nu är det dags att föra bort ammunitionen och minorna för att göra platsen trygg för allmänheten meddelar polisen på sin hemsida. Därför utvidgar man också avspärrningen av området medan man arbetar med de explosiva varorna under perioden 7 maj–3 juni.

Förs bort
Kanonammunitionen förs bort från Åland för att förstöras, medan de större varorna förs bort och förstörs i på ett sådant sätt att det inte gör åverkan på haveriområdets Natura 2000-status, ubåten eller andra vrak.
Röjningsarbetet sker i samarbete mellan Ålands polismyndighet och försvarsmakten, med handräckning från gränsbevakningsväsendet.
– Det är ytterst viktigt att avspärrningen åtlyds eftersom explosiva varor hanteras, används och transporteras i området, skriver polisen i sitt pressmeddelande.

Inga kommentarer: