onsdag 30 januari 2013

Isläget Vänern

I södra delen av Vänersborgsviken och Kinneviken, i Mariestadsfjärden och i inseglingen till Karlstad och Kristinehamn ligger 10-20 cm fast is. I norra Dalbosjön 5-15 cm jämn is annars mest isfritt men utanför Hjortens udde finns ett grövre flak. I Lurö skärgård är det, frånsett något mindre is-sörjebälte, isfritt. Till sjöss i Värmlandssjön mestadels isfritt.Källa
Vind och mildväder så går det snart att sjösätta i Baggerud.

Inga kommentarer: