måndag 14 april 2008

Rapportering fisketillsyn

2008-04-14 Olycka med trollingbåt
Under lördag eftermiddag gick en trollingbåt under i Vänern. Tack och lov blev det inga personskador men olyckan skakade dock om många och är en händelse som alla myndigheter ser på med stort allvar. Kustbevakningen har nu startat en förundersökning som förhoppningsvis ska visa orsaken till olyckan.
Faran med brister i utmärkningen är en fråga som Länsstyrelsen och Kustbevakningen arbetade intensivt med under förra året och givetvis fortsätter arbeta med. Vi lämnade under hösten över en skrivelse till Fiskeriverket där vi föreslår en förändring av nuvarande utmärkningsregler så att vakare blir obligatoriskt på alla rörliga redskap (nät) på allmänt vatten. Denna har tyvärr ej behandlats än.

Texten hämtad från: länstyrelsens rapportering av fisketillsyn.

Inga kommentarer: